Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 24808
W sumie: 404129

News

News zdjęcie id 877

Informacja w/s projektu OZE dla mieszkańców

13.01.2020

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Perlejewo informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie projektu grantowego na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby gospodarstw domowych mieszkańców gminy.

 

Mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem proszę wypełnienie załączonej ankiety i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie najpóźniej do 20.01.2020 r.

 

Przy wypełnianiu ankiety proszę o kierowanie się następującymi wytycznymi:

- ankieta jest zobowiązująca i w przypadku jej złożenia oraz przyznania dofinansowania nie ma możliwości wycofania się z uczestnictwa,

- termin realizacji inwestycji 2021 – 2022, (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie Grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego Gminą),

- moc instalacji fotowoltaicznej/kolektorów słonecznych powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną przez gospodarstwo domowe, instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120 % całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym (przy określaniu mocy instalacji nie bierze się pod uwagę zużycia prądu na potrzeby gospodarstwa rolnego i/lub działalności gospodarczej),

- moc instalacji fotowoltaicznej maksymalnie 5,0 kWp,

- instalacja obowiązkowo musi być wyposażona w licznik ciepła montowany w obiegu kolektorów umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej energii. Znamionowa moc instalacji powinna być określona pomiarami w Standardowych Warunkach Pomiaru,

- gospodarstwo domowe winno mieć oddzielnie opomiarowanie energii elektrycznej (licznik),

- wnioskodawca winien posiadać tytuł prawny do nieruchomości, w przypadku współwłasności należy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie instalacji,

- dofinansowanie dla obu rodzajów instalacji na poziomie 65 % kosztów,

- budynek nie może być pokryty eternitem,

- wybór wykonawcy instalacji należał będzie do mieszkańca, wybór należy przeprowadzić na zasadach konkurencyjnych,

- Grantobiorca (mieszkaniec) po wykonaniu instalacji winien posiadać miedzy innymi:

  1. Fakturę VAT/rachunek wraz z potwierdzeniem płatności,
  2. Kosztorys powykonawczy,
  3. Karty katalogowe i certyfikaty/ zaświadczenia zainstalowanych urządzeń,
  4. Instrukcję użytkowania instalacji,
  5. Protokół z testów i pomiarów lub próbnego rozruchu instalacji (jeżeli dotyczy).
  6. Protokół odbioru montażu instalacji,
  7. Podpisany i wypełniony wniosek o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego (dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznej),

- związanie projektem w okresie 5 lat od ostatecznej płatności w ramach projektu, tj końcowego rozliczenia przez gminę.

 

W sprawach związanych z projektem proszę się kontaktować ze Stanisławem Kosk pod nr telefonu 85 6578515 w.26

Załącznik: Ankieta

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.