Logo Gmina Perlejewo

News

News zdjęcie id 66

Stypendia szkolne

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015 będą dostępne dla wnioskodawców od dnia 01.09.2014 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Perlejewie w godzinach pracy tj 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie pochodzący z rodzin,
w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), która aktualnie wynosi 456,00 zł netto. Dochód należy wyliczyć za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. miesiąc sierpień br.).

W roku szkolnym 2014/2015 podobnie jak w latach ubiegłych stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków/faktur imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od lipca br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek  

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia

2. pełnoletniego ucznia

3. dyrektora szkoły

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Stypendium nie przysługuje:

1. uczniom klas zerowych,

2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Perlejewo

 

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upływa dnia 15 września 2014 r.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.