Logo Gmina Perlejewo

News

Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i bydynków

12.06.2018

 

   Zgodnie z art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14 ze zm.), Starosta Siemiatycki zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzonej na terenach następujących obrębów:
1. Mielnik położonego w jednostce ewidencyjnej 201005_2 Mielnik w zakresie budynków i lokali;
2. Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Kruzy, Leśniki, Moczydły Dubiny, Moczydły Kukiełki, Moczydły Pszczółki, Osnówka, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty położonych w jednostce ewidencyjnej 201008_2 Perlejewo w zakresie gruntów, budynków i lokali;
3. Anusin i Czartajew położonych w jednostce ewidencyjnej 201009_2 Siemiatycze (obszar wiejski) w zakresie gruntów, budynków i lokali.

   Wyłożenie nastąpi w dniach 14.06-04.07.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Leg. Piłsudskiego 3, I piętro, pok. 109, w godzinach od 9.00 do 14.00.

  Projekt operatu opisowo-kartograficznego opracowany został na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14 ze zm.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2016.1034 t.j. z dnia 2016.07.15 ze zm.).

   Weryfikacja danych ewidencyjnych ujawnionych w projekcie leży w interesie osób zainteresowanych. Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu, nie stanowi przeszkody w prowadzeniu dalszych czynności związanych z opracowaniem, zatwierdzeniem operatu opisowo-kartograficznego oraz ujawnieniem nowych danych w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przybycia, zainteresowani winni okazać się dokumentem tożsamość lub pełnomocnictwem gdy występują w imieniu osób nieobecnych.

   W terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego upoważniony pracownik starostwa powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, związanych z modernizacją rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu zgłaszanych do projektu uwag. Po upływie tego terminu dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych. Informację o tym starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.

   W ciągu 30 dni od daty ogłoszenia informacji w dzienniku urzędowym województwa, każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, może złożyć zastrzeżenia do tych danych. O przyjęciu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w formie decyzji. Zarzuty zgłaszane po tym terminie traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.


   Zaktualizowane w procesie modernizacji dane ewidencyjne stanowią między innymi postawę do: wydawania zaświadczeń o gruntach, budynkach i lokalach, ustalania wysokości podatków gruntowych oraz aktualizacji danych o nieruchomościach w księgach wieczystych.
 

STAROSTA SIEMIATYCKI
Jan Zalewski

 

 

 

DOKUMENT DO POBRANIA

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.