Logo Gmina Perlejewo

News

News zdjęcie id 581

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

29.06.2018

 

 

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres od 01.02.2018r. do 31.07.2018r.

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym

 

 • Niedopełnienie obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości lub nieczytelne jej oznaczenie na terenie gm. Perlejewo. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

 

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia

 

 • zwiększanie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym . Doprowadzenie do oznaczenia jak największej ilości nieruchomości numerem porządkowym na terenie gm. Perlejewo lub ograniczenie zjawiska o 80%.

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań

 

  • LUTY 2018 – LIPIEC 2018 – Informowanie mieszkańców gminy Perlejewo o obowiązku oznaczania nieruchomości numerem porządkowym. Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń- ( art. 64 KW, grzywna do 250zł)

  • LUTY 2018-LIPIEC 2018 Profilaktyka poprzez kontakt z sołtysami, przeprowadzenie rozmów i uświadomienie konieczności oznakowań posesji mieszkańcom gminy Perlejewo, którego brak powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek

  • LUTY 2018-LIPIEC 2018- Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań środowiskowych z mieszkańcami gminy Perlejewo mających na celu propagowanie uświadomienie konieczności oznakowań posesji

  • MARZEC 2018r.- zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu gminy w Perlejewie

  • KWIECIEŃ 2018r- Opracowanie Karty Zadania Doraźnego

  • CZERWIEC 2018- Spotkanie w szkołach w Perlejewie na zakończenie roku szkolnego

  • LIPIEC 2018r. – Nasilenie kontroli dotyczącej realizacji obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym.

 

(należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp. bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji działań

 

  • Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa

  • Sołtysi wsi- organizowanie spotkań z mieszkańcami, przekazywanie informacji mieszkańcom

 

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 

 1. Informowanie mieszkańców przez dzielnicowego podczas obchodu

 2. Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego przez dzielnicowego podczas spotkań środowiskowych na planowanych spotkaniach KMZB w ramach obchodu rejonu służbowego

 3. Informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń w UG Perlejewo;

 4. Informowanie społeczności lokalnej za pomocą informacji zamieszczonych w prasie lokalnej, stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu gminy w Perlejewie

 5. Przeprowadzanie rozmów profilaktycznych z osobami mogącymi naruszać przepisy prawa

 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.