Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17965
W sumie: 375266

News

News zdjęcie id 383

SLGD "Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór wniosków

24.04.2017

 

    SLGD "tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór wniosków na następujące działania: zachowanie dziedzictwa lokalnego, budowa i przebudowa dróg publicznych, budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

NABÓR nr 9/2017, NABÓR nr 10/2017 oraz NABÓR nr 11/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

    CEL OGÓLNY 2: Poprawa jakości życia i atrakcyjności obszaru SLGD TDB poprzez inwestycje kierowane przez społeczność do 2023 r.
    CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1: Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru
    PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.1: Rozwój infrastruktury ogólnodostępnej
oraz
    PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1.2: Obiekty zabytkowe na terenie SLGD TDB
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
    - zachowanie dziedzictwa lokalnego;
    - budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
    - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 

    I.Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 24 kwietnia 2017 r. od godziny 8.00.
Termin, do którego można składać wnioski: do 12 maja 2017 r. do godziny 15.30.

 

     II.Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn.

 

     III.Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
    Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
     Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
    Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
    Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
    Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
    O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
    Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
    Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
    Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

    IV.Formy wsparcia i Finanse – zachowanie dziedzictwa lokalnego:
    Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości: 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych;
do 95% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: kościoły i inne związki wyznaniowe.
    Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych; Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.216.680,00zł.

 

    V. Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych:
     Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.
     Maksymalna wysokość wsparcia – do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych;
     Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 638.500,00 zł.

 

     VI.Formy wsparcia i Finanse – budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości:
    63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych; 95% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.
     Maksymalna wysokość wsparcia: do 250.000,00 zł kosztów kwalifikowanych; Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 3.294.820,00 zł.

 

    VII. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
    1)w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,
    2)na stronie www.tygieldolinybugu.pl

     W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

 

     Więcej informacji oraz instrukcje wraz z formularzami wniosków znajdują się na stronie "Tygla":

- zachowanie dziedzictwa lokalnego,

- budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

- budowa i przebudowa dróg.

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.