Logo Gmina Perlejewo

News

News zdjęcie id 356

Deklaracja udziału w projekcie OZE

15.03.2017

 

   Gmina Perlejewo przygotowuje wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Dofinansowaniem nie zostaną objęte instalacje, których energia cieplna/elektryczna wykorzystywane będzie do prowadzenia działalność komercyjnych w tym produkcji rolniczej.

 

 

    W związku z tym osoby zainteresowane zakupem i montażem wyżej wspomnianych instalacji muszą w terminie do 23 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Perlejewo złożyć deklarację dotyczącą udziału w projekcie.

Deklaracja do pobrania

 

Uwaga:

– należy załączyć dokument potwierdzający tytuł własności do nieruchomości, deklaracje bez tego załącznika nie będą rozpatrywane

– o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie będzie decydowała kolejność złożonych deklaracji.

 

    Wszelkie informacje oraz dokumenty związane z projektem można otrzymać w Urzędzie Gminy Perlejewo, pok. nr 3, tel.: 856578515 w 26.

 

    Mieszkańcy deklarujący udział w projekcie będą zobowiązani do pokrycia 35% kosztów kwalifikowanych wartości instalacji oraz pokrycia całkowitego kosztu robót budowlanych i montażowych związanych z budową/adaptacją budynków/pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które są kosztem niekwalifikowalnym. Dokumentacja projektowa również stanowi wyłączny koszt właściciela budynku.

 

    Projekt realizowany będzie w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach działania realizowane będą projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.

 

 

Kolektory słoneczne

    Zestawy solarne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu energii słonecznej. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową zależy od liczby osób/ użytkowników zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. Planując liczbę, a tym samym powierzchnię paneli na budynku bierze się pod uwagę liczbę osób zamieszkujących w tym budynku. Ilość montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę powinna zapewniać przynajmniej 50 l ciepłej wody na osobę/ dobę o temperaturze min. 50 stopni C. Nie zaleca się montowania kolektorów słonecznych dla gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1-2 osób. W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji ciepłej wody wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku. Jeżeli właściciel nie wykona takiej instalacji na własny koszt, to zostanie skreślony z listy uczestników projektu.

 

 

Instalacja fotowoltaiczna

     Fotowoltaiczna mikroinstalacja prosumencka zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego i jej łączna moc elektryczna nie może przekroczyć 40 kW. Służy ona do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230 V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Ilość energii elektrycznej odprowadzonej do sieci energetycznej w okresach nadprodukcji energii nie może przekroczyć ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej w okresach niedoboru energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. Będzie możliwe „magazynowanie” okresowych nadwyżek energii elektrycznej w sieci energetycznej dostawcy energii wyprodukowanej w ciągu słonecznego dnia, a następnie ich odbieranie np. w okresach braku produkcji energii (w nocy). Należy jednak pamiętać, że za odbiór energii z sieci użytkownik będzie obciążony opłatami z tytułu świadczenia usług dystrybucyjnych przez zakład energetyczny zajmujący się dystrybucją energii.

    Instalacje fotowoltaiczne będą montowane na mieszkaniach, w których roczne zużycie energii elektrycznej wynosi przynajmniej 1 500 kWh, wtedy moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 2 kW. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości 5 kW.

 

W przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na gruncie koszt wykonania konstrukcji nośnej należy do uczestnika projektu.

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.