Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 27582
W sumie: 27582

News

News zdjęcie id 275

Ogłoszenie o naborze wniosków w LGD Tygiel Doliny bugu

22.11.2016

 

 

        W dniach 6 - 29 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu przeprowadzi nabór wniosków na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
 
NABÓR nr 1/2016 oraz NABÓR nr 2/2016
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju 
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”
 
CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1: Tworzenie i rozwój przedsiębiorstw na terenie LGD
 
na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: podejmowanie działalności gospodarczej
 przez: rozwijanie działalności gospodarczej
 
I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski: od 6 grudnia 2016 r. od godziny 7.30
Termin, do którego można składać wnioski: do 29 grudnia 2016 r. do godziny 15.30
 
II. Miejsce składania wniosków:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn
 
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:
1) Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
2) Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
3) Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
4) Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
5) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek; 
6) O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru; 
7) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
8) Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
IV. Formy wsparcia i Finanse – podejmowanie działalności gospodarczej: 
Przy operacji na podejmowanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie premii. 
Maksymalna wysokość wsparcia – 100.000,00 zł
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 2.500.000,00 zł
 
V. Formy wsparcia i Finanse – rozwijanie działalności gospodarczej: 
Przy operacji na rozwijanie działalności gospodarczej, pomoc przyznawana jest w formie refundacji  70% kosztów  kwalifikowanych. 
Maksymalna wysokość wsparcia – 300 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)
Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.350.000,00 zł.
 
VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:
1) w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn, 
2) na stronie www.tygieldolinybugu.pl
 
W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.