Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 38451
W sumie: 417772

News

News zdjęcie id 204

Stypendia szkolne

24.08.2016

 

    Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolny 2016/2017 należy składać od dnia 1.09.2016 r  do 15.09.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Perlejewie pok. nr 1, w godzinach 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku.

     Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności kiedy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna, albo wystąpiło zdarzenie losowe.

     Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty 514,00 zł (art. 8 ust. 1 pkt 3  ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930).

     Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia 2016 r. oraz  zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły. 

     Stypendium szkolne jest realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków, faktur lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki.

     Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy z okresu od lipca 2016 r.

   

     Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:  

     - rodziców lub opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

     - pełnoletniego ucznia,

     - dyrektora szkoły.

     Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu. 

 

     Stypendium nie przysługuje:

     - uczniom klas zerowych,

     - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Perlejewo

 - uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji,     kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2360 zł (rocznie).

 

     Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego:

     - podręczniki, słowniki , zeszyty, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, piórnik,

     - tornister, plecak szkolny,

     - strój sportowy (dres, strój gimnastyczny, obuwie sportowe, spodnie sportowe, bluza sportowa, koszulka sportowa),

     - artykuły szkolne (piśmiennicze, papiernicze, biurowe, np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.),

     - koszt udziału w zajęciach edukacyjnych, rozwojowych (np. językowych, sportowych),

     - koszt udziału w wycieczkach szkolnych, bilet do kina, teatru, muzeum,

     - koszt wyjazdu na „zieloną szkołę”,

     - zwrot kosztów dojazdu do szkół.

 

  Uwaga:

  W przypadku, kiedy wartość faktury/rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości świadczenia.

   W sytuacji, kiedy wartość faktury/rachunku będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi do wysokości wartości faktury/rachunku.

   Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na nazewnictwo zakupionych artykułów.

 

 

     Wniosek o stypendium można pobrać tutaj.

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12. Prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzenie obecności.

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.