Logo Gmina Perlejewo

Gospodarka odpadami

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Wysokość opłat za odbiór odpadów komunalnych

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz uchwały nr 207/XVII/21 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Perlejewo

począwszy od 1.01.2022 r. opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo wynoszą:

- 24 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane)*,

- 48 zł/miesiąc za osobę – w przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane),

- 170 zł/rok za rok –  od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

 Zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Perlejewo, wynoszące 6 zł/miesiąc za osobę, możliwe jest dla nieruchomości zamieszkałych, w przypadku posiadania kompostownika,  na których odpady zbierane są i odbierane w sposób selektywny (odpady segregowane).**

 

*w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane i powiadamia o tym wójta, następnie wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

**w przypadku nieposiadania przez właściciela nieruchomości, wbrew złożonej deklaracji, przydomowego kompostownika, lub w sytuacji niekompostowania w nim bioodpadów, wójt stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do obniżonej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

 


 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłat z tytułu gospodarki odpadami:

71 8749 0006 1300 0228 2000 0230

 

Koszty gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Perlejewo w latach 2020-2022

Rok

Koszt odbioru 1 tony odpadów

Ilość odebranych od mieszkańców ton odpadów

Całkowity koszt (zł)

2020

896,40

330,27

296054,03

2021

1015,20

293,20

297656,64

2022

1099,44

-

-

 

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarki odpadami komunalnymi musi być systemem samofinansującym się. Gmina nie może na funkcjonowaniu systemu zarabiać, jak również nie może do funkcjonowania systemu dokładać. W związku z tym, w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu, konieczne jest pobieranie opłaty od właścicieli nieruchomości w takiej wysokości, aby wystarczała  na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.
 

Stawki opłaty za wywóz odpadów na dzień 1 stycznia 2022 r. w  wybranych gminach powiatu siemiatyckiego z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu kompostownika:

Gmina

Stawka

Ryczałt

Dziadkowice

14

180

Milejczyce

14

brak

Perlejewo

18

150

Siemiatycze

18

180

Grodzisk

19

brak

Mielnik

21

180

Nurzec-Stacja

22

brak

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

tel.: 85 657 85 15 wewn. 26


 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-12

 

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl 

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.