Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 226
W sumie: 20331

Zamówienia publiczne

 

Perlejewo, 08 października 2014 r.

SP.26.02.2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:

 

 

 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni

 

Szkoły Podstawowej w Perlejewie w sezonie grzewczym 2014/2015”

 

 

 

 

wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez firmę:

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE „Z. NIZIŃSKI”

 

ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków

 

 

 

 

  1. Uzasadnienie wyboru oferty: 

W niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna oferta. Oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

  1. Ocena  złożonej  oferty  zawierająca  punktację  przyznaną  ofercie w kryterium ceny: 

     

 

 

 

 

Numer 

 

oferty

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Liczba pkt w kryterium cena

 

Razem

 

 

 

OFERTA NR 1

 

 

 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO – HANDLOWE „Z. NIZIŃSKI”

 

ul. Serocka 11a

 

07-200 Wyszków

 

100,00

 

100,00

 

 

 

 

 

  1. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy

 

4. Informacja o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego: nie dotyczy

 

5.  Termin, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

 

            Z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła tylko jedna oferta Zamawiający korzystając z uprawnienia zawartego w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę przed upływem terminu wskazanego w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

 

Wójt gminy zaprasza

Wójt Gminy Perlejewo przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9.00-12.00.

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail:ug@perlejewo.pl

ugperlejewo@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.