Logo Gmina Perlejewo

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11272
W sumie: 11272

Świadczenia rodzinne

Ś w i a d c z e n i a   r o d z i n n e

 

               Osoby, których dochód nie przekracza kwoty – 504,00 zł (583,00 zł. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności) na osobę w rodzinie mogą na okres zasiłkowy 2008/2009r rozpoczynający się od 01.09.2008r składać wnioski o przyznanie następujących świadczeń: 

 


Zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami z tytułu : 

 

·         urodzenia dziecka, 

 

·         opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, 

 

·         samotnego wychowania dziecka, 

 

·         wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, 

 

·         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, 

 

·         rozpoczęcia roku szkolnego, 

 

·         podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ze względu: na zamieszkanie lub dojazd. 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka :

 

·         wypłacana jest z tytułu urodzenia żywego dziecka, 

 

  •          przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – niezależnie od wysokości dochodów,

 

·         wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. 

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

 

·         niepełnosprawnemu dziecku,

 

·         osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

 

·         osobie, która ukończyła 75 lat,

 

·         osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu :

 

·         rezygnacji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym jeżeli dochód rodziny nie przekracza w przeliczeniu na osobę 583,00 zł. 

 

W przypadku podjęcia pracy za granicą R.P. informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ul. Świętojańska 2

 

 

 

Ustawy i rozporządzenia

1.     Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm. );

 

ustawa o świadczeniach rodzinnych

 

2.     Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.).

 

rozporządzenie

Wójt gminy zaprasza

<p>Krzysztof Radziszewski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00-16.00.</p>

Krzysztof Radziszewski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 10.00-16.00.

Przewodniczący rady gminy przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 14.30-15.30.

Urząd Gminy Perlejewo

17-322 Perlejewo
tel./fax 85 657-85-15
e-mail: ugperlejewo@wp.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.